woensdag 5 mei 2010

WORKSHOP BEESTENTOREN BOUWEN

Als afsluiter van de Week van de Aarde bouwden een beestentoren, net zoals vorig jaar. We maakten er opnieuw een workshop van, georganiseerd met medewerking van VELT.
Er werd zoveel mogelijk materiaal gerecupereerd. In feite werd er niets nieuws aangekocht om de toren te bouwen. Vooraf deden we een kleine opruimactie in de buurt. Zo verzamelden we voldoende betonpaaltjes om het skelet te bouwen. Dat betonskelet vulden we op met holle stengels (=snoei'afval' van de afgelopen winter), snelbouwstenen, stro, houtblokjes waarin gaatjes werden geboord
van verschillende diameters, leem, dakpannen...Deze beestentoren had zelfs iets bijzonders. Onderaan, in de kern van de toren, maakten we een composthoop. Keukenafval kan via een schuif naar binnen glijden en kan daar composteren. Wanneer organisch materiaal wordt afgebroken, ontstaat er warmte. Deze warmte is interessant voor de egel, die zijn holletje kreeg te midden van de composthoop.
Ook de bijtjes en andere insecten kunnen mee profiteren van de geproduceerde warmte. Boven de composthoop kwam een betonplaat en daarboven werd een dik blok van (uit de grond opgegraven) leem geboetseerd. In de leem prikten de kinderen gaatjes, waarin solitaire bijen later hun eitjes zullen leggen. De massa van leem en beton slorpt de warmte van de composthoop op, en dat is nu net waar de beesten van houden.


Aan de top van de toren kwam een vogelvoederplank met een houten shingledakje erboven, zodat de toren en het voedsel droog blijft.


Dank aan de vele help(st)ers en in het bijzonder aan beide Hildes, de ene voor de gastvrijheid en de andere voor de prachtige foto's.
GEVELTUINACTIE

Op 21 april organiseerde het Wereldhuis in Aalst, met de medewerking van Mier, een geveltuinactie. Om zich kenbaar te maken bij haar naaste buren, schonk het vernieuwde Wereldhuis aan elke geïnteresseerde bewoner van de Nieuwbeekstraat een geveltuintje. Enkele dagen voordien gingen we de straat op, op zoek naar enthousiastelingen die hun straat wat wilden opfleuren. Uiteindelijk werden er 16 geveltuintjes aangelegd! Door het grote aantal deelnemers kregen we een regelmatige herhaling van groen in slechts een kort stukje straat. De repetitie geeft een mooi effect, dat je moeilijk kan ontgaan wanneer je door de straat wandelt. Je wordt spontaan vrolijk bij de aanblik van die lapjes natuur tussen die grijze massa beton.


Hopelijk is deze actie een voorbeeld voor andere buurten. Als (alle) Aalstenaars zich verenigen en elk een geveltuintje aanplanten, krijgen we al snel een groenere stad. Je moet niet altijd wachten op wat van hogerhand wordt beslist...


Neem wel enkele regels in acht. Je geveltuintjes mag max 50cm breed zijn en zo lang als je eigen gevel. Je moet er ook voor zorgen dat het voetpad min 100cm breed blijft.